Fuchsia er blevet en meget populær prydplante i de danske haver. Mange havefolk har opbygget større eller mindre samlinger af denne planteart, som forekommer i tusindvis af krydsninger med en mangfoldighed af blomsterformer, farvekombinationer og vækstformer. Dertil kommer, at dyrkningen er meget enkel.

Planten har været kendt siden 1703, og de ca. 100 vildarter, som vi kender i dag, er hovedsagelig fundet i Sydamerika.

Forædlingsarbejdet startede for alvor i forrige århundrede - først i Europa og senere også i USA.

Fuchsiaplanter er flerårige, hvis de beskyttes mod frost. Der findes dog sorter, som kan overvintre i haven med en let tildækning.

Planterne er træagtige, og i naturen findes de fra dværge til kæmper, oprette, hængende og krybende. Alt efter art kan de dyrkede sorter formes til buske, træer, søjler, pyramider, espalier eller hængeplanter.

Der er mange muligheder og udfordringer for amatørgartneren. Interesserede havefolk kan skaffe sig mere viden ved at melde sig ind i DANSK FUCHSIA SELSKAB.

Dansk Fuchsia Selskab blev stiftet i 1977 med det formål at udbrede kendskabet til og interessen for fuchsia.

I mange egne af landet har medlemmerne fundet sammen i lokalklubber (se under Links i menuen), hvor der arrangeres møder plantebyttedag, havevandring, udstillinger m.m.

.

 

 

 

 

 

 

Påmindelse

7. september 2024 Årsmøde
Nye YouTube videoer
Link til lokalklub videoer