En alvorlig advarsel

Den frygtede fuchsiagalmide er kommet til Europa. Den findes allerede i visse områder i Frankrig - i England - og på de engelske kanaløer. Et angreb i Tyskland skulle dog nu være under fuld kontrol.

Det er vigtigt, at alle medvirker til, at miden ikke spredes yderligere. Den kommer fra USA, hvor mange fuchsiasamlere i Californien helt har opgivet deres fuchsiahobby.

Derfor bringer vi denne vigtige meddelelse:
LAD VÆRE MED AT IMPORTERE FUCHSIA ELLER TAGE PLANTER ELLER STIKLINGER MED HJEM FRA DE DELE AF EUROPA OG USA, DER ER RAMT AF GALMIDEN.

Miden kan ikke ses med det blotte øje, men de skader, den forvolder, er opsvulmede og deforme stængler, blade og blomster. De angrebne plantedele kan være sammenvoksede, misfarvede og behårede. Miden kan let blive flyttet fra plante til plante ved menneskelig berøring. Den kan spredes med vinden, fugle, andre dyr eller insekter. Og - der findes endnu intet kendt effektivt middel til bekæmpelse af miden.

Problemet tages meget alvorligt. I Frankrig er det forbudt at tage stiklinger i de angrebne områder. Overtrædelser straffes med meget store bøder eller endog med fængsel i op til 3 år. Miden er efter europæiske retningslinjer henregnet til gruppen af skadelige organismer, som er omfattet af forbud mod indslæbning og spredning i EU landene og der gælder ubetinget anmeldelsespligt.
Et formodet angreb skal derfor straks indberettes til det pågældende lands plantetilsyn!

EURO-FUCHSIA følger nøje med i galmidens udbredelse i Europa og orienterer løbende medlemslandenes fuchsiaselskaber om udviklingen med hensyn til både spredning og bekæmpelsesmuligheder.

OPDATERING

I juli 2017 blev der fundet Fuchsiagalmide i en have i Hoeven, Holland. Alle Fuchsiaplanter (ca. 1500 stk.) er begravet i en 2½ meter dyb grubbe, og dækket af 1 meter jord.
Det har ikke været muligt at finde smittekilden, hvorfor yderligere undersøgelse nu er stoppet.

I mellemtiden er der fundet et andet tilfælde i Winterswijk, Holland, og sandsynligvis er plantemateriale fra denne have, kommet til Tyskland.

Udbredelsen er dog stadig stor i det sydlige England.

Dansk Fuchsia Selskab er medlem af Euro-Fuchsia.