Forædlingsarbejde

Forskningsarbejde, forsøgsarbejde og forædling går næsten hånd i hånd. Erfaringer fra det ene arbejdsfelt kan være til stor nytte for de andre områder.

I USA er der forsøgsarbejde i gang for at afsløre sammenhængen mellem sorter og deres modtagelighed for mideangreb.

Men forsøgsarbejdet omfatter mere end det. Nye krydsninger mellem andre vildarter afprøves, og i visse tilfælde har resultaterne været særdeles positive. For at afprøve resistensen over for galmiden er man i nogle situationer gået helt kontant til værks ved at placere grene fra en angreben plante på de planter, som var til afprøvning.

Fremtidsmuligheder

Med de erfaringer, som man har i dag, ser det ud, som om fuchsiaforædlerne bliver nødt til at gå nye veje, så at sige starte forfra og kun foretage krydsningsarbejde på resistente arter og /eller resistente sorter. Arbejdet er allerede i gang, og man har på nuværende tidspunkt fremelsket krydsninger, som er resistente, og som ligner nogle af de sorter, som har været dyrket gennem tiderne. Det er et arbejde med mange muligheder for at udvikle et helt nyt forædlings-program, hvor resultatet kunne blive, at fuchsiadyrkningen vendte tilbage hos de haveejere, som så inderligt ønsker det.

Liden årsag - stor virkning.

Selv om den lille galmide er til stort besvær for alle, der har med fuchsia at gøre, og selv om den har medført meget arbejde, forskning og forsøgsarbejde, så har dens tilstedeværelse også forårsaget megen nytænkning og givet os nogle udfordringer, som vi måske ellers ikke ville have fået.