December 2009             

Indholdsfortegnelse:

Formanden har ordet

Nyt fra bestyrelsen

Generalforsamling 2010

Årsmøde 2009

Årsmøde i Dansk Fuchsia Selskab 12. september 2009

25 års jubilæum i Esbjerg

Euro-Fuchsia møde i Paris 2009

Prisuddelinger ved Buga Schwerin 2009

Fuchsiaudstilling

Årets gang i Fuchsiahaven

Fra plakatsamlingen

"Gus" Niederholzer

Lokalklubbernes aktivitetskalender

Nye medlemmer

Fuchsiasmykker

Bestillingsliste - Salgsartikler

Bestillingsliste - Videoudlån

Bestillingsliste - Bibliotek

Medlemmernes annonceside

Nyttige Datoer 2010

Nye servietter

 

 

side

3

4

5

6-9

10

11

12-14

15-17

16

17-23

24

25

26-29

29

30

31

32

33

34

35

35