Februar 2006     

Indholdsfortegnelse:

Generalforsamling 2006

Driftsregnskab 1.1.05 - 31.12.05

Status pr. 31. december 2005

Noter til regnskab 2005

Budget 2006 og 2007

Vedtægter

Fuchsia-faddere

Redaktionens side

Lokalklubberne

Bibliotekets Bøger

Videofilm

Udenlandske Fuchsiaselskaber

Tilmelding til generalforsamling 2006

Indholdsfortegnelse

 

 

side

3

4

5

6

7

8-11

12

14

15-28

29-30

31-34

35-36

37-38

39