Februar 2008     

Indholdsfortegnelse:

Generalforsamling 2008

Driftsregnskab 1.1.07 - 31.12.07

Noter til regnskab 2007

Status pr. 31. december 2007

Budget 2008 og 2009

Bilag

Vedtægter

Fuchsia-faddere

Lokalklubbernes aktivitetskalender

Bibliotekets Bøger

Videofilm

Udenlandske Fuchsiaselskaber

Nyttige datoer i 2008

Tilmelding til generalforsamling 2008

 

 

side

3

4

5

6

7

8

9-11

12

13-25

26-28

29-33

34-35

36 + 39

37-38