Februar 2009    

Indholdsfortegnelse:

Generalforsamling 2009

Bestyrelsens årsberetning 2008

Status pr. 31. december 2008

Driftsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2008

Noter til regnskab 2008

Budget 2009 og 2010

Vedtægter

Ny Redaktør

Lokalklubbernes aktivitetskalender

Bibliotekets Bøger

Videofilm

Tilmelding til generalforsamling 2009

Fuchsia-faddere 

 

 

side

3

4

5

6

7

8

9-11

12

13-20

21-22

22-24

25-26

27