Februar 2011   

Indholdsfortegnelse:

Generalforsamling 2011

Bestyrelsens årsberetning 2010

Driftsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2010

Noter til regnskab 2010

Status pr. 31. december 2010

Budget 2011

Vedtægter

Nye Fuchsia sorter

 Lokalklubbernes aktivitetskalender

Tilmelding til generalforsamling

Nyttige Datoer 2011

 

 

 

side

3

4-5

6

7

8

9

13

14-20

21-22

21-22

23