Februar 2012   

Indholdsfortegnelse:

Formanden har ordet:

Generalforsamling 2012

Nye Fuchsia sorter

Driftsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2011

Noter til regnskab 2011

Status pr. 31. december 2011

Budget 2012

Vedtægter

 Lokalklubbernes aktivitetskalender

 Medlemmernes annonceside

Tilmelding til generalforsamling

Nyttige Datoer 2012

 

 

 

side

3

4

5

6

7

8

9

10-12

13-19

20

21-22

23