Februar 2013   

Indholdsfortegnelse:

Formanden har ordet:

Generalforsamling 2013

Vedtægter

Status pr. 31. december 2012

Driftsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2012

Noter til Dansk Fuchsia Selskabs regnskab 2012

Budget 2013

Kokosfibre, et alternativ til spagnum     VIS

 Lokalklubbernes aktivitetskalender

Åbne Haver 2013

Fuchsiasmykker

Bestillingsliste - Salgsartikler

Bestillingsliste - Videoudlån

Bestillingsliste - Bibliotek

Medlemmernes gratisannoncer

Nyttige Datoer 2013

Advarsel

 

 

side

3

4

5-7

8

9

10

11

12-17

18-24

25

26

27

28

29

30

31

31