Februar 2016   

Indholdsfortegnelse:

Formanden har ordet:

Generalforsamling 2016

Vedtægter

Status pr. 31. december 2015

Driftsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2015

Noter til Dansk Fuchsia Selskabs regnskab 2015

Budget 2016

Botaniske Fuchsia - 4. del    VIS

'Pavillion Princess' - nyhed 2014

Hilsen fra Kajs Fuchsia

Nyt på internettet

Åbne haver 2016

Lokalklubbernes aktivitetskalender

Nye Fuchsiaer fra John Allsop (UK)

Fuchsiasmykker

Bestillingsliste - Salgsartikler

Bestillingsliste - Videoudlån

Bestillingsliste - Bibliotek

Medlemmernes gratisannoncer

Forside 2016

Nyttige Datoer 2016

Mine 3 favoritter

Nye Fuchsiaer fra Hans van Aspert (NL)

 

 

side

3

4

5-7

8

9

10

11

12-14

15

16

17

18

19-24

25

26

27

28

29

30

30

31

31

31