Februar 2017 

Indholdsfortegnelse:

Formanden har ordet:

Generalforsamling 2017

Vedtægter

Status pr. 31. december 2016

Driftsregnskab 1. januar - 31. december 2016

Noter til regnskab 2016

Budget 2017

Botaniske Fuchsia - 7. del      LÆS

Ny Fuchsia 'Winter Has Passed'

'Sparkling Whisper'

'Whisper'

Åben have og brug af DFS pressemeddelelse

Åben have 2017

Lokalklubbernes aktivitetskalender

Fuchsiasmykker

Bestillingsliste - Salgsartikler

Bestillingsliste - Videoudlån

Bestillingsliste - Bibliotek

Medlemmernes gratisannoncer

Forside 2017

Nyttige Datoer 2017

Gæt en Fuchsia

 

 

side

3

4

5-7

8

9

10

11

12-14

15

16

17

18-19

19

20-25

26

27

28

29

30

30

31

31