Februar 2018

Indholdsfortegnelse:

Formanden har ordet:

Generalforsamling 2018

Vedtægter

Status pr. 31. december 2017

Driftsregnskab 1. januar - 31. december 2017

Noter til regnskab 2017

Budget 2018

Botaniske Fuchsia -11. del     VIS

Øst og Sydsjællands Fuchsiaklubs bustur

Skadedyr og plantesygdomme del 1     VIS

Lokalklubbernes aktivitetskalender

Åbne haver 2018

Fuchsiasmykker

Bestillingsliste - Salgsartikler

Bestillingsliste - Videoudlån

Bestillingsliste - Bibliotek

Medlemmernes gratisannoncer

Forside 2019

Nyttige Datoer 2018

 

side

3

4

5-7

8

9

10

11

12-14

14-16

16-19

20-24

25

26

27

28

29

30

30

31