Februar 2019

Indholdsfortegnelse:

Formanden har ordet:

Generalforsamling 2019

Vedtægter

Status pr. 31. december 2018

Driftsregnskab 1. januar - 31. december 2018

Noter til regnskab 2018

Budget 2019

Fyns Fuchsia Venner på udflugt 2018

Øst og Sydsjællands Fuchsiaklub

Nye Fuchsiaer fra Hans van Aspert

Lokalklubbernes aktivitetskalender

Salgsartikler

Bestillingsliste - Salgsartikler

Bestillingsliste - Videoudlån

Bestillingsliste - Bibliotek

Medlemmernes gratisannoncer

Forside 2019

Nyttige Datoer 2019

Åbne Haver 2019

 

side

3

4

5-7

8

9

10

11

12-14

15

16-17

18-25

26

27

28

29

30

30

31

31