Maj 2007      

Indholdsfortegnelse:

Formanden har ordet

Nyt fra bestyrelsen

Årsmødet 2007

Generalforsamling 2007

Den nye tilskudsordning

Årets gang i Fuchsiahaven

Euro-Fuchsia

Stafetten

Fra Plakatsamlingen

Annabelle Stubbs

Fuchsiagalmiden på vej gennem Europa

Fritid - feriemål ?

Wemding

Vinterfaste Fuchsia i Göttingen

Dyrkningstips

Aktuelt

Regnvand - en gang til

Gødning, vækst og en efterlysning

En "fødselsdagskalender"

Nyheder fra England

Velkommen til nye medlemmer

 Lokalklubberne

Fra Plakatsamlingen

Fuchsiasmykker

Medlemmernes annonceside

Bestillingsliste - Videoudlån

Bestillingsliste - Bibliotek

Bestillingsliste - Bogsalg

Tilmelding til Årsmøde 2007

Nyttige Datoer 2007

 

 

side

3

4

5

6-11

12-14

15-19

20-22

23

24

25

26-27

28-29

30

31

32

33

34

35

36-39

40-43

44

45-54

55

56

57

58

59

60

61-62

63