Marts 2009      

Indholdsfortegnelse:

Formanden har ordet

Årets gang i Fuchsiahaven

Fuchsia som multi-plante

Stiklinger

Enestående Fuchsiaudstilling

Fuchsia og staude-klematis

Varmetolerante sorter

Nyt fra England

Fra plakatsamlingen

Forædlingens historie

Fuchsia Nord

Turen går til.....

Tre Fuchsiaforædlere

Udenlandske Fuchsiabøger

Bladskærerbien

Hvide fluer i støvsugeren

Ekle kryp: Teger (Norsk Fuchsia Selskab)

Våre venner: Gulløye (Norsk Fuchsia Selskab)

Skadevolder fra Californien

Fuchsiasmykker

Nogle skadedyr

Lokalklubbernes aktivitetskalender

Bestillingsliste - Videoudlån

Bestillingsliste - Bibliotek

Bestillingsliste - Salgsartikler

Nyttige Datoer 2009

 

 

 

side

3-4

5-6

7-9

10-11

12-13

14-15

16-18

19-22

23

24-26

26

27-30

31

32-33

34

35

36

37

38-39

40

41

42-47

48

49

50

51