September 2009    

Indholdsfortegnelse:

Formanden har ordet

Åbne haver 2010

Årsmøde 2009

Adgang til medlemssiderne

Velkommen til nye medlemmer

En Fuchsiahave i Erritsø ved Fredericia

Fra plakatsamlingen

James Lye

Foto: "F. pachyrrhiza" + "F. juntasensis"

Ekle kryp: Skumsikader (Norsk Fuchsia Selskap)

Våre Venner: Marihøner (Norsk Fuchsia Selskap)

Gule Blader (Norsk Fuchsia Selskap)

Lokalklubbernes aktivitetskalender

Fuchsiasmykker

Bestillingsliste - Salgsartikler

Bestillingsliste - Videoudlån

Bestillingsliste - Bibliotek

Medlemmernes annonceside

Tilmeldingsblanket til Årsmøde 2009

Tilmeldingsblanket til Åbne Haver 2010

Nyttige Datoer 2009 / 2010

 

 

 

side

3

4

5

6

7

8-11

12

13-14

15

16

17

18

19-25

26

27

28

29

30

31-32

33-34

35