Plantenavne     "Fuchsia" - maj 2013
Hvad beskriver navnene.
(Henrik Andersen)

Fejl i fuchsianavne     ”Fuchsia” - december 2004
På årets Euro Fuchsia møde drøftedes de mange fejl, der er blandt navnene på vore fuchsia.
Læs her om bestræbelserne på at ændre situationen. (Af Gunnar Hagedorn)

Gode afprøvede sorter     ”Fuchsia” - marts 2005
Hvert år præsenteres vi for en mængde nye sorter. Vi kender ikke altid deres holdbarhed, men der findes også sorter, som har stået deres prøve i mange år.
Kilde: The British Annual, 1996 - (Redigeret af Else.Højbjerg)

Hvem ændrer navnene?     ”Fuchsia” - juni 2003
Nogle eksempler på navneforvirringen. (Else Højbjerg)

Ny dansk fuchsia     ”Fuchsia” - juni 2002
Beskrivelse af Tommy Strucks nye fuchsia, som nu er registreret hos AFS.
(Af Erik Hartwig)

Ny fuchsia fra Tommy Struck     ”Fuchsia” - september 2004
Endnu en sort, som har opnået international registrering. (Af Erik Hartwig)

Pantri-hybrider     ”Fuchsia” - juni 2005
Et nyt krydsningsprogram (F. triphylla og F. paniculate) har frembragt nye sorter.
Kilde: Postillion 4-2002. - (Oversættelse Else Højbjerg)

Registrering af nye sorter     ”Fuchsia” - september 2004
Om AFS-registrering af nye sorter. (Else Højbjerg)

Samlere     ”Fuchsia” - marts 2003
Eksempler på vores samlermani. (Else Højbjerg)

Superstore dobbelte amerikanere     ”Fuchsia” - marts 2005
En navneliste med 65 sorter.
Kilde: Fuchsiana  i oktober 1999

Varmetolerante fuchsia     ”Fuchsia” - juni 2005
Navnelister og kommentarer. 
Kilde: Postillion

Værn om de gamle sorter     ”Fuchsia” - juni 2005
Eksempler på sorter, som har været dyrket i rigtig mange år. 
Af Else Højbjerg

En Tjekkisk fuchsia?     ”Fuchsia” - september 2005
Marinka's forædler