Gode råd om Galmiden

Hvis uheldet skulle være ude - eller blive aktuelt:

¤ Behandling.

En angrebet plante tilbageskæres kraftigt. Det afskårne materiale og nedfaldne blade og blomster under planten fjernes. Planten og dens naboplanter sprøjtes med et af de tilladte sprøjtemidler. Sprøjtningen gentages flere gange. Absolut hygiejne er en nødvendighed. De afklippede grene og opsamlede plantedele brændes med det samme eller forsegles straks i en plasticpose, hvorefter man lader solen få det hele til at brænde sammen. Først derefter smides posen i affaldsspanden. Det skal gøres ikke alene for at bortskaffe affaldet. men i endnu højere grad for ikke at sprede smitten.

¤ Spredning.

Når man går fra plante til plante, kniber og pusler, medbringer man galmider på sine hænder, hvis man har rørt ved en inficeret plante. Stiklingebytning kan også være en spredningskilde. Humlebier, bier, trips og andre insekter kan være smittebærere, også fugle, katte og andre dyr - eller vinden.

¤ Forebyggelse.

Vask hænder og redskaber, som har været i berøring med inficerede planter. Hold god afstand mellem planterne. Nye planter sættes i karantæne til observation i en længere periode, før de sættes sammen med de øvrige planter.

¤ Koldt vand.

Et godt råd ved angreb: Fjern alle blade og spul stammer og grene med rigtig koldt vand - dog ikke isvand - fordi der også bliver lagt æg i barken. Æggene kan ødelægges ved kuldepåvirkning.