Dansk Fuchsia Selskab

Et hvert medlem af Dansk Fuchsia Selskab har mange muligheder for at skaffe sig viden, inspiration og kontakt med andre medlemmer:

 • Medlemsblad udgives elektronisk på hjemmesiden 4 gange om året.
  Gennem bladet holdes medlemmerne orienteret om udviklingen i fuchsiaverdenen,
 • og der bringes artikler om dyrkning, formering, gødning, plantejord, sygdomsbekæmpelse, overvintring og meget andet.
 • Et omfattende bibliotek af litteratur og videotek står til rådighed for medlemmerne.
 • Dansk Fuchsia Selskabs butik formidler salg af bøger og andre effekter til medlemmerne.
 • Dansk Fuchsia Selskab indbyder til mindst 2 møder om året i skiftende landsdele:
  Generalforsamling i februar/marts og årsmøde i september.
 • Dansk Fuchsia Selskab er i kontakt med udenlandske klubber.
 • Indmeldelse i Dansk Fuchsia Selskab kan ske ved kontakt til kasseren.
 • Medlemskontingentet er Kr. 150,00 årligt og gælder for hele husstanden.
 • Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsen, hvortil indmeldelse kan foretages via E-mail.