Dansk Fuchsia Selskab

Et hvert medlem af Dansk Fuchsia Selskab har mange muligheder for at skaffe sig viden, inspiration og kontakt med andre medlemmer:

  • Medlemsblad udsendes 4 gange om året. Gennem bladet holdes medlemmerne orienteret om udviklingen i fuchsiaverdenen, og der bringes artikler om dyrkning, formering, gødning, plantejord, sygdomsbekæmpelse, overvintring og meget andet.
  • Et omfattende bibliotek af litteratur og videotek står til rådighed for medlemmerne.
  • Dansk Fuchsia Selskabs butik formidler salg af bøger og andre effekter til medlemmerne.
  • Dansk Fuchsia Selskab indbyder til mindst 2 møder om året i skiftende landsdele:
    Generalforsamling i februar/marts og årsmøde i september.
  • Dansk Fuchsia Selskab er i kontakt med udenlandske klubber.
  • Indmeldelse i Dansk Fuchsia Selskab kan ske ved indbetaling af kontingent på giro nr. 7314744. Herefter vil dette års numre af medlemsbladet blive tilsendt, såfremt oplaget rækker.
  • Medlemskontingentet er Kr.200,00 årligt og gælder for hele husstanden.
  • Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsen, hvortil indmeldelse kan foretages via E-mail.