Dyrkningsvejledning

Fuchsia er en taknemmelig plante at have med at gøre,

når man tager visse hensyn til den:

• Plantested: Fuchsia kan dyrkes i potter eller kasser, og planter af en vis størrelse kan plantes frit ud i jorden. Plantestedet bør være beskyttet mod stærk blæst. De fleste sorter trives bedst på steder med skygge i nogle timer hver dag. Nogle trives fint i fuld sol og andre i dyb skygge.

• Plantejord: Færdigkøbte jordblandinger er udmærkede, men det er en god idé at se efter plantejordens pH-værdi. Selv om fuchsiaplanten er ret tolerant, får man det allerbedste resultat, hvis pH-værdien ligger i nærheden af 6,5.

• Pasning og pleje: Planterne må aldrig tørre helt ud og heller ikke være dyngvåde. Der gødes regelmæssigt sommeren igennem. Visne blomster og frugter fjernes og samtidig ses planterne efter for evt. skadedyr og sygdomme.

• Gødning: På pakker med færdigkøbt blandingsgødning er forholdet mellem N, P og K angivet. Om foråret anbefales en gødning med ret højt kvælstofindhold (N-værdien), og så snart blomsterdannelsen begynder bruge gødning med høj K-værdi. Gødningsvand med 1 promille gødning kan anvendes ved hver vanding.

• Skadedyr: Bladlus og hvide fluer findes i naturen og kan angribe planterne. Hvis lusene opdages i tide, kan de fjernes med hånden eller skyldes af med rent vand. De hvide fluer – eller mellus – er lidt vanskeligere, og her kan det blive nødvendigt at bruge et ekæmpelsesmiddel f.eks. insektsæbe eller andet lovligt middel. 

• Vinteropbevaring: Kun de hårdføre fuchsia (have-fuchsia) kan overvintre i haven. Alle andre skal opbevares frostfrit. Om efteråret skæres planterne tilbage, når jorden er næsten udtørret. Planterne kan placeres i havestuen eller i frostfrit drivhus, og der vandes meget sparsomt, så planterne kun lige akkurat holdes i live. Eller planterne kan opbevares ved 5-10
grader i mørke frostfri rum, i så fald må det dog tilrådes, at alle blade fjernes, og at der kun vandes så lidt, at fuldstændig udtørring undgås.

• Forår: Planterne tages frem i lyset og pottes om i ny jord. Fjern noget af den gamle jord og brug den mindst mulige potte. Så snart den er gennemvokset af rødder pottes igen om til en lidt større potte. Den nye vækst kan fremskyndes ved let overbrusning daglig. Så snart væksten er i gang, kan man begynde at knibe og
forme planten. Ved hver knibning fordobles antallet af skudspidser og dermed antallet af blomster. Knib over 2 eller 3 blade. Når planterne er i vækst, kan man begynde at gøde. Planterne vænnes gradvis til det udendørs klima for at undgå svidning af bladene, inden de sættes på deres blivende plads i haven, når der ikke længere er risiko for nattefrost.

• Formering: Stiklingformering kan i princippet ske hele året, men det bedste resultat opnås med forårsstiklinger. En stikling med 2-3 bladpar sættes i en gødningsfattig, fugtig plantejord, overdækkes med et gennemsigtigt materiale (må ikke røre bladene), placeres lyst og lunt (ikke i sol) og tilses jævnligt. Efter ca. 1 uge kan overdækningen løftes lidt og efterhånden fjernes helt. Der pottes op til større og større potte med alm. plantejord efterhånden som rodnettet udvikler sig. I begyndelsen gødes nye planter bedst med bladgødning d.v.s. en svag gødningsblanding, som forstøves over bladene.