Vækstformer

En buskform dannes ved knibning af skudspidsen, når planten har 2-3 bladpar. Hver gang et topskud fjernes, danner planten mindst 2 sideskud. Når knibning på sideskud gentages nogle gange i løbet af foråret, får man en fin busket plante.

 

Et fuchsiatræ dannes ved at fjerne alle sideskud efterhånden, og først når den tynde stamme har nået den ønskede højde, knibes dens topskud. Derefter knibes planten, så der fremkommer en busk øverst på stammen. Planten forsynes med støttepind i hele forløbet.

Til en hænger vælger man en fuchsiasort med bløde overhængende grene. Der knibes som ved buskformen.

 

Med nogen øvelse og megen tålmodighed kan man fremdrive espalier-, søjle-, pyramide-, kegle-, eller kugleform eller sine egne fantasiformer