Oplysninger fra Euro-Fuchsia mødet 6. september 2008

På dagsordenen for Euro-Fuchsia mødet hed pkt. 9 Aculops fuchsiae. Efter at Frankrig, England og Tyskland havde aflagt rapport, endte diskussionen med følgende konklusion:

”De delegerede er enige om, at den største fare for yderligere spredning af Aculops fuchsiae er dårlig eller manglende information til fuchsia amatører. Derfor skal der lægges alle kræfter i fra fuchsia selskaberne for at informere medlemmerne og offentligheden.”

Frankrig oplyste:

Til trods for mange anstrengelser, spredes galmiden stadig i Bretagne. Planteangreb voksede med 5 % i løbet af det sidste år. Det er forbudt at bringe fuchsia eller stiklinger fra Bretagne med mindre de er undersøgt og certificerede af Feredec Bretagne. På trods af disse regler er et tilfælde rapporteret fra Versailles.

England:

Foruden de allerede kendte angreb på Jersey og Guernsey er det adskillige tilfælde nu på hovedøen i Hampshire og Middlesex.

Tyskland:

Angrebet i Wolfhagen synes at være slået ned.