Fysiogene sygdomme     ”Fuchsia” - marts 2004
Artikel fra Jubilæumsbogen. Omtaler bl.a. planteskader forårsaget af vort klima
og skader som følge af overvanding og overgødskning. (Jens Nørregaard)

Gråskimmel - vinteradvarsel     ”Fuchsia” - september 2003
Beskrivelse af angreb og behandling. - (Merete Printz)
Artikel fra arkivet.

Rustsvampe     ”Fuchsia” - september 2004
Hvor kommer rustsporene fra, hvordan udvikles de, hvad kan vi gøre?
Det gives der nogle svar på sammen med oplysninger om værtsskifte
og de forskellige typer af sporer, som udvikles efter årstiden. (Else Højbjerg)

Der henvises i øvrigt til Jubilæumsbogen