Skadedyr og plantesygdomme del 2     "Fuchsia" - Maj 2018
Gennemgang af nogle skadedyr og sygdomme.
(Dave Clark - oversættelse John Wood)

Skadedyr og plantesygdomme del 1     "Fuchsia" - Februar 2018
Gennemgang af nogle skadedyr og sygdomme.
(Dave Clark - oversættelse John Wood)

Grøn mini-cikade     "Fuchsia" - august 2014
Bestemmelse af skadedyr
(John Ryberg)

Øresnudebillen     "Fuchsia" - august 2012
Bestemmelse af Øresnudebillen
(Villy Sørensen)

Dueurtsværmer     "Fuchsia" - december 2011
Artikkel om dueurtsværmer og dens larve
(Kia og Jan)

Skadevoldere fra EU     "Fuchsia" - september 2011
Snegle, møl, svampe og træbuk
(Anders Bo Petersen)

Dueurtsværmerlarven     "Fuchsia" - december 2004 og "Fuchsia" - marts 2005
Der blev indsendt et billede af larven sammen med en efterlysning af dens navn.
Mange medlemmer reagerede, og alle svar og billeder findes i denne artikel.

Fuchsiagalmiden     "Fuchsia" - december 2004
I medlemsbladet for American Fuchsia Society, AFS har man i årevis bragt oplysninger
og gode råd om emnet. Nogle af dem kan læses her.

Om skadedyr     "Fuchsia" - marts 2004
Læs om Hvide fluer, Bladlus, Spindemider, Trips (og lidt om Øresnudebillen).
Af konsulent Anne Krogh Larsen

Skadedyr i vore fuchsiaer     "Fuchsia" - december 2000
Formanden i DFS, Carsten Andersen, skriver om snudebillens larver og top-skudsmiden.
Begge dyr anretter alvorlige skader på planterne. (Carsten Andersen)

Øresnudebillen     "Fuchsia" - september 2004
Beskrivelse af Øresnudebillens udvikling fra æg til larve til voksen.
Beskrivelse af skader og bekæmpelse. (Else Højbjerg)

Skadedyr     "Fuchsia" - marts 2007
Vækstsæsonen er så småt startet hos mange fuchsiadyrkere.
De overvintrede planter begynder at sætte friske nye skud,
og skadedyrene nyder også denne dejlige årstid.
I hvert fald er deres forplantningsprocesser sat i gang, og hvis vi ikke er opmærksomme i tide,
kan vi hurtigt skaffe os kolonier af bladlus og hvide fluer.
Der advares også om øresnudebillens ødelæggelser - og frygten for fuchsiamiden.

(Af Else Højbjerg)

Galmiderapport fra Tyskland     "Fuchsia" - september 2007
Den frygtede fuchsiagalmide er kommet til Europa.
Læs om spredningsrisiko, konsekvenser og modforholdsregler.

(Af Karl Heinz Saak - redegørelse på Euro-Fuchsia mødet 2007)

Angreb af skadedyr og svamp     "Fuchsia" - marts 2008
Hele året er det vigtigt at kontrollere planternes sundhedstilstand.
- De kan angribes af såvel skadedyr som rust- og skimmelsvampe.
Forskellige eksempler på angreb og behandling.

(Else Højbjerg)

Grøn minicikade     "Fuchsia" - august 2014
Beskrivelse af 'grøn minicikade'. Beskrivelse af skader og bekæmpelse.
(John Ryberg)